Onze visie op ondernemen

Snel schakelen, breed dienstenpakket, integrale aanpak
Wij streven naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Hiertoe bieden we hen een breed pakket aan dienstverlening en een integrale aanpak, waarbij we samen op een duurzame wijze aan een optimaal eindresultaat werken.

Als familiebedrijf heeft Vissers een platte organisatie, met korte lijnen. Wij geloven dat onze expertise op het gebied van slopen en asbestsaneren het beste tot zijn recht komt als wij al in een vroeg stadium bij projecten worden betrokken. 

Door onze financiële soliditeit kunnen we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, in een duurzame manier van werken en in onze innovatiekracht. 

Duurzaamheid
Vissers wil zich onderscheiden door op een verantwoorde manier om te gaan met mensen, het milieu, energie en grondstoffen. Zowel bij onze eigen projecten als bij projecten met ketenpartners. Door duurzaam te investeren willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten en onze carbon-footprint verkleinen. Zie ook ons beleid op het gebied van MVO en duurzaamheid

SLOOPWERKEN
Aan de hand van een gedetailleerd plan van aanpak, op basis van een grondige analyse van de situatie.

ASBESTSANERING
Verwijdering van asbest en asbesthoudende toepassingen uit woningen, gebouwen, fabrieksleidingen, schoorstenen en productielijnen.