Asbestsanering en totaalsloop HOLY ZIEKENHUIS

/write/fotoset/19/reclamedoek.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03258.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03319.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03323.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03324.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03327.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03354.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03355.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03601.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03604.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03652.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03654.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03707.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03749.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03819.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc03821.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc04006.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc04007.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc04008.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dsc04009.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2081.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2095.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2101.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2107.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2122.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2167.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2176.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2179.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2187.jpg?preset=PhotoSet_Rundown /write/fotoset/19/dscf2204.jpg?preset=PhotoSet_Rundown
  • De heer H.P.A. van de Loo
  • Hoofd techniek en beheer
  • In een fantastische samenwerking met o.a. gemeentelijke en provinciale overheden zonder enig incident 50.000 m2 bvo bebouwing en gehele terrein gesloopt en gesaneerd (asbest en bodem) binnen een tijdspanne van 13 weken!

Plaats: Vlaardingen
Opdrachtgever: Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen
Werkzaamheden: Totaalsloop, asbestsanering, bodemsanering en bouwrijp opleveren locatie voormalig HOLY-Ziekenhuis te Vlaardingen. Combinatie van hoogbouw (45 m1, 13 verdiepingen), semi-hoogbouw en laagbouw. Totaal 50.000 m2 bruto vloeroppervlak. Onder meer 70.000 ton puin, 2.500 ton verontreinigde grond en 125.000 kg asbesthoudend materiaal.

Bijzonderheden: Extreem korte uitvoeringsperiode van 13 weken.
Oplevering
: januari 2010