ASBESTSANERING EN RENOVATIESLOOP TBV VERVANGING COMPLETE GEVEL WOONGEBOUW

  • Herman de Groot
  • projectleider bij Woonstad
  • In goede onderlinge samenwerking met de door ons vooraf geselecteerde specialistische bedrijven zijn de werkzaamheden perfect verlopen. Vissers Sloopwerken en Asbestsanering heeft hierbij laten zien een goede bouwteampartner te zijn.

Plaats: Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Werkzaamheden: Asbestsanering en renovatiesloop ten behoeve van grootschalige gevelrenovatie (700 m2 gevel) van woongebouw De Geldersestraat aan de Oude Haven in de binnenstad van Rotterdam. Zie onderstaand artikel!

Bijzonderheden: Asbestsanering en sloopwerkzaamheden in bewoonde toestand op grote hoogte met beperkte ruimte in binnenstad.

Projectperiode: november 2015 - mei 2016

Artikel project Geldersestraat Rotterdam