SANERING VAN SPUITASBEST IN PAND GROOTWINKELBERDIJF

Plaats: Haarlem 
Opdrachtgever: Van Haaren Schoenen

Werkzaamheden: Bij een gebruikelijke reguliere asbestinventarisatie voorafgaand aan verbouwing werd spuitasbest aangetroffen in een pand van een grootwinkelbedrijf te Haarlem. Omdat Vissers Asbestsanering bekend was bij de opdrachtgever van het verbouwingsproject door werkzaamheden bij andere projecten is Vissers Asbestsanering ingeschakeld voor advies en uitvoering. In overleg met Vissers is direct een blootstellingonderzoek conform de NEN 2991 uitgevoerd. Na bestudering van de onderzoeksresultaten is in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever besloten direct over te gaan op saneren van het volledige pand.
Bijzonderheden:  Voorafgaand aan de sanering is het volledige pand in 1 keer op onderdruk gezet, waarbij het containment werd opgebouwd uit underlayment platen in plaats van de gebruikelijke folie. De keuze voor underlayment is gemaakt om een kwalitatief goed containment te kunnen garanderen waarbij aan de buitenzijde het winkelend publiek gewoon kon passeren. De volledige winkel is onder asbestcondities gestript. Na het strippen van het pand zijn alle bouwkundige onderdelen vrijgemaakt van spuitasbest middels de droogijs - straalmethode. 

Projectperiode: Juli 2010