Halfjaarlijkse update prestaties CO2-reductie

30 december 2019

Halfjaarlijkse update prestaties CO2-reductie

Wij gaan verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Door duurzame investeringen te doen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen we onze CO₂-uitstoot. 

 

De CO₂-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de CO₂emissie heeft dit een negatief effect. In 2018 is er 8,5% meer diesel verbruikt dan in 2017. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we het negatieve effect door CO₂-emissie zo klein mogelijk te houden. De CO₂-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton CO₂ per fte. Deze was voor 2018: 11,34 ton in scope I en 0,70 ton in scope II. 
  

Lees meer over onze doelstellingen en resultaten: 30-12-2019_Halfjaarlijkse update prestaties CO2.pdf